Kurovický lom

Přírodní památka Kurovický lom o celkové rozloze 15,121 ha se nachází 2,6 km SV od Tlumačova na severozápadním svahu Křemenné (315 m).
Jádrová část PP Kurovický lom s jezírkem a tůněmi o celkové výměře 6,62 ha je zařazena mezi Evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 kontinentální biogeografické oblasti pod názvem Kurovice – lom (kód CZ0723409).
Během průzkumů v roce 2015 zde bylo zjištěno na 60 druhů vodních brouků,11 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 38 druhů motýlů, 21 druhů ptáků. Z nejcennějších živočichů se vyskytují 3 druhy čolků, největší vodní brouk na světě vodomil černý. Botanický průzkum na území evropsky významné lokality zdokumentoval 237 druhů rostlin. Za zmínku stojí vzácný hořec křížatý, zeměžluč spanilá, vrbovka rozmarýnolistá, orchidej okrotice bílá či zvonek moravský.

Ochrana

Kurovický lom představuje významný „biologický ostrov” pro řadu druhů bezobratlých, ptáků a savců, pro které jsou okolní lesní porosty a křoviny vítanou skrýší uprostřed intenzivně hospodářsky obdělávaných půd.

Dobrovolnictví a brigády

Vyzkoušejte návštěvu lomu trochu jinak – dobrovolnou prací! Poznáte přitom nové přátele,zažijete a prožijete v lomu jeden nevšední den (možná i noc 😀 ) a přispějte tak k zachování prostředí pro místní chráněné druhy. V průběhu roku se můžete zapojit do několika pracovních brigád, jejichž cílem je obnova původní skladby dřevin, zpevňování cest a svahů, úklid.
Přihlásit se můžete již nyní, těšíme se na Vás!