Programy

Nabízíme realizaci výukových programů se zaměřením na EVVO, šetrný životní styl, trvalou udržitelnost a ochranu přírody v Kurovickém lomu a o Kurovickém lomu. Programy probíhají v interiéru škol i v přírodě. Kompletní nabídku programů v lomu, včetně podrobností naleznete zde.